ขอความช่วยเหลือ

ซึ่งผลักดันด้านการลดความเหลื่อมล้ำกระจายโอกาศและส่งเสริมความเท่าเทียม

ขอความช่วยเหลือ

ซึ่งผลักดันด้านการลดความเหลื่อมล้ำกระจายโอกาศและส่งเสริมความเท่าเทียม

ขอความช่วยเหลือ

ซึ่งผลักดันด้านการลดความเหลื่อมล้ำกระจายโอกาศและส่งเสริมความเท่าเทียม

ABOUT

ศูนย์ให้ความช่วยเหลือภาคประชาชน เป็นแพลตฟอร์มที่ถูกพัฒนาโดย UNCOMMON International Group นำโดยนายนฤเบศน์ รักษ์วิจิตร เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน การให้ความช่วยเหลือที่จำเป็น การส่งเสริมผู้ด้อยโอกาส ฯลฯ ทั้งนี้โครงการนี้ดำเนินการภายใต้โครงการ Uncommon for Equality และ Uncommon Move ซึ่งผลักดันด้านการลดความเหลื่อมล้ำกระจายโอกาศและส่งเสริมความเท่าเทียม